Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Varsel om økning av sameiets energikostnader
Publisert 02.07.2022
I 2020 betalte sameiet kr 2 039 599,- i samlet energikostnad. Budsjettet for 2021 ble økt med nær 30 % til kr 2 600 000,- pga forventningen om høyere energikostnader.
 
I styremøte 13.12.2021 besluttet styret å måtte gå til det skritt å måtte be om en ekstraordinær innbetaling på kr 1 000 000,- samtidig som det var nokså klart at det var få lyspunkter å spore. På dette tidspunkt var det også usikkerhet rundt den annonserte kompensasjonsordningen for sameier.

Sluttregningen for 2021 ble kr 5 185 949,-, m.a.o nær det dobbelte av budsjettert nivå. Av dette beløpet utgjør kr 1 900 372 oppvarming (rad./gulvvarme) i hht innrapportert forbruk fra seksjonseierne. (Det energiforbruket som belastes felleskostnadene er summen av kWh til varmtvann til kjøkken og bad, lys og varme i fellesarealene, gatelys, garasjeporter, heiser, pumper og annen teknisk infrastruktur.)

Etter den ekstraordinære innbetalingen på kr 1 000 000,- gjenstår fortsatt en underdekning på kr 1 585 949,- (kr 5 185 949 – kr 2 600 000 – kr 1 000 000). Sameiet har dog fri egenkapital til å dekke inn beløpet, men ikke uten at vedlikeholdsfondet belastes. Sameiet har i årsmøtet besluttet at ikke vedlikeholdsfondet skal benyttes til andre formål enn vedlikehold.

Styret vil derfor foreslå at merkostnaden dekkes inn over 10 måneder med virkning fra september i år, hvilket vil utgjøre en gjennomsnittlig økning på kr 525,- pr/mnd, men kostnaden vil bli fordelt i hht brøk.


Energikostnader for 2022
 
Sameiet har budsjettert med 3,8 mkr i energikostnader for 2022 etter kompensasjons-tilskuddet. Pr mai i år har sameiet mottatt kr 1 654 647 i kompensasjon, og har selv betalt
kr 2 187 342 i energi/strøm.

Årets 5 første måneder utgjør rent historisk 52 % av årsforbruket, hvilket innebærer at de neste 7 månedene vil utgjøre anslagsvis kr 2 000 000,- etter kompensasjon dersom kWh prisen ikke endres. I løpet av årets 5 første måneder er det forbrukt 51 403 kWh mer energi enn samme periode i 2021.
 
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt prisutviklingen på energi, men styret anser det for mer sannsynlig at prisene vil forbli høye enn at prisene skal falle. I styrets årsberetning for 2021 skrev styret at dersom ikke strømprisene normaliseres vil det kunne bli aktuelt å vurdere og gjennomføre en ny ekstraordinær innbetaling.
 
Etter at styret økte akonto innbetalingen fra kr 4 til kr 6 pr/kWh for akonto oppvarming synes dette å være tilstrekkelig for å dekke opp de anslagsvis 1,25 mill kWh som benyttes til dette formålet.

Derimot synes det nødvendig å foreta en økning av innbetalingen til alt annet forbruk som utgjør anslagsvis 2,13 mill kWh. Dersom vi legger til grunn at sameiets samlede energikostnad etter kompensasjon vil bli 4,2 mkr (kr 2 187 342 + kr 2 000 000) i 2022, vil merkostnaden inneværende år bli kr 400 000,-(kr 4 200 000 – 3 800 000).

Økningen vil bli fordelt etter brøk og vil i gjennomsnitt utgjøre kr 331,- pr/mnd fra september til desember. Denne merkostnaden per måned må vi anta det blir nødvendig å videreføre også i 2023.

Sameiet har fra før svært lave felleskostnader som utgjør et gjennomsnitt på kr 3 388 pr/boenhet pr/mnd – og som utgjør ca kr 800 lavere enn gjennomsnittet for mange andre sameier.
I sin årsberetning for 2021 skrev styret videre at sameiet har etablert et eget energiregnskap. Det er påbegynt et forprosjekt hvis formål består i å se nærmere på energireduserende tiltak og alternative energikilder. Energi utgjør så mye som 46 % av sameiets samlede kostnader, og er den desidert største kostnadsarten. Å finne frem til egnede tiltak vil kunne gi god økonomisk uttelling.

På samme måte som hver enkelt seksjonseier håper styret på at energiprisene etter hvert vil normaliseres. Dette vil likevel ikke forhindre at styret vil ha knallfokus på energiøkonomisering og energireduserende tiltak i tiden fremover.


 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold