Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Om oss

Hei, alle beboere i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten trinn 1 ! (Org.nr. 996 392 767)

Velkommen til vår hjemmeside!

En kort orientering til dere som nettopp har flyttet inn og til dere som kanskje vil bo her:
Første byggetrinn i sameiet vårt ble innflyttingsklart november 2010. Siden den gang har det gått slag i slag og byggene A, B, C, D, E, F, H1, H2, H3, K1, K2, I, N1, N2, R1, R2 og Q er nå bebodd. Sameiet vårt er med dette ferdig uybygd og teller nå 300 boenheter.

( Adresser finner du her: https://www.sameietutsikten.no/?page=infosider&cid=58 )

Vi har alle kjøpt vår lille del av et unikt bomiljø. Sammen skal vi ta vare på verdiene, fellesarealer ute og inne, bygningsmasse, infrastruktur og sikkerhet.

Hjemmesidene er vår viktigste kilde til informasjon om hva som skjer i sameiet.
Det er vårt håp at du finner det meste av den informasjonen du søker og har krav på gjennom å følge med på våre hjemmesider. Alle sameiere bør sette seg godt inn i den informasjonen som er lagt ut. Det er styrets ambisjon at hjemmesidene skal være en oppdatert informasjonskanal. Følg med, FØLG MED!

Vi ønsker alle at Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten trinn 1 skal være et godt sted å eie og bo, men skal det bli godt for alle må vi skille på fellesskapets interesser og private behov. Forhold som angår feil eller mangler i egen leilighet er i all hovedsak et privat anliggende.

Styrets medlemmer er alle (unntatt leder) vanlige beboere i sameiet valgt av årsmøtet (= generalforsamlingen = sameiets øverste myndighet). Det kan ikke forventes at vi skal ha detaljert fagkunnskap om alle forhold som berører et så stort og komplisert anlegg som vårt. Styrets oppgaver begrenser seg til å ivareta fellesskapets interesser innenfor sameiets område så som økonomi, bygningskropper og tekniske installasjoner, fellesarealer ute og inne, HMS-regelverket og følge opp gjeldende vedtekter og ordensregler.

Nødvendig kompetanse for å sikre god ivaretakelse av sameiets verdier skaffer vi oss gjennom våre samarbeidspartnere.. Oppstår det personlige behov for dypere innsikt i ett eller annet innenfor leilighetens fire vegger, må vi be alle sameiere om å søke den andre steder enn hos styrets medlemmer.


Hilsen styret SE NJB Utsikten trinn 1
styret@sameietutsikten.no
Sande, 30-12-2020

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold