Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
INNMELDING AV SAKER TIL ÅRETS ORDINÆRE ÅRSMØTE
Publisert 19.05.2020
SAMEIETS ÅRSMØTE - INNMELDING AV SAKER

I statsråd den 8. april ble midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Det betyr at styret har mulighet til å avholde årsmøte på måter som loven tidligere ikke åpnet for. Det er også gitt mulighet til å kommunisere elektronisk med eierne og beboerne uten at de har gitt forutgående samtykke til det.

Styret har således besluttet at det skal avholdes digitalt ordinært årsmøte den 5.juni 2020 kl 18:00.
 
I forbindelse med dette har du som seksjonseier mulighet til å melde inn eventuelle saker. Fristen er fastsatt til 25.mai 2020. Alle innmeldinger må være skriftlig, og skal sendes til sameiets epostadresse som er styret@sameietutsikten.no. Den innmeldte saken må inneholde et forslag til vedtak, som årsmøte skal stemme over.

Innkalling og agenda kommer 27.mai 2020 sammen med trinnvis beskrivelse for gjennomføring. Kun eiere av seksjon har mulighet til å melde inn saker til årsmøte.

NB! Vi legger opp til å avholde et fysisk ekstraordinært årsmøte straks det er tilrådelig å samles. Vi ber derfor om at saker som fordrer diskusjon utsettes til ekstraordinært møte. Styret vil derfor i all hovedsak foreslå at man konsentrerer seg om formalsaker av ren beslutningsmessige karakter.

  
 
Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet NJB Utsikten trinn I

styret@sameietutsikten.no
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold