Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Fagansvarlige i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1

Publisert 29-04-2019

Fagansvarlige

Internkontroll og sikkerhet
Ledes av Pål Maugesten

Bygning og tekniske installasjoner
Ledes av Ulf Løvaas / Pål Maugesten

Utvendig arealer og trivsel
Ledes av Kjersti Ormås

Som nedenstående illustrasjon (Organisering av Sameiet) viser, er «Faggruppene» etablert for at flere med profesjonell fagkunnskap og/eller spesiell interesse for et av områdene kan komme med innspill og synspunkter i saker som vi trenger å bearbeide før de formelt behandles i styret. Dette vil bidra til at flere i sameiet blir engasjert, flere synspunkter blir tatt med i vurderingene, og sakene blir bedre gjennomarbeidet, noe som gir styret et bedre beslutningsgrunnlag. Man skal heller ikke underslå det sosiale aspektet her som også er positivt.

Hver av de tre Faggruppene har en leder som også er styremedlem eller varamedlem til styret. Lederen har ansvaret for å organisere sin gruppe og bringe saker fram for styret etter hvert som de er bearbeidet i Faggruppene, enten som ren informasjon eller for votering om dette er nødvendig. 

I enkelte saker kan det være riktig at flere faggrupper jobber sammen.

Om du har lyst og/eller sitter inne med fagkunnskap innen en av Faggruppene så oppfordrer vi deg til å melde deg så snart som mulig på epost til styret@sameietutsikten.no


Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold