Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Hjertestartere Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1

Publisert 29-04-2019


14. nov, 2017

Hei alle naboer på Sameiet utsikten.

Til beboermøtet ble det foreslått at det anskaffes felles hjertestartere for hele sameiet. Jeg ble av styreleder Geir Teigstad bedt om å informere om et privat initiativ i byggene I, K2 og K1, her har vi gått sammen om en hjertestarter i umiddelbar nærhet. Kostnaden pr leilighet for dette er ca kr 600,- i anskaffelse og kr 45 pr år de neste 10 årene, totalt ca kr 1 000,- for en hjertestarter i 10 år.

Til min presentasjon ble det stilt noe som jeg oppfattet som kritiske spørsmål til nytteverdien av en hjertestarter. Jeg velger å svare på to av spørsmålene og understøtte svarene med svar fra profesjonelle i ambulansetjenesten. 

I slutten av dette dokumentet er det også henvist til hjertestans statistikk, les der og gjør dere opp deres egen mening om sannsynligheten for at det kan inntreffer her på brygga.

Etter de 2 spørsmålene fra beboermøtet med tilhørende svar fra meg finner dere også svar fra Avdelingssjefen i AMK i Drammen. Det er de som har ambulanseansvaret for Sande. Mye tyder på at vi må klare oss selv når hjertet stopper, ambulansene er normalt for langt unna. Hjerte lunge redning må startes svært raskt og senest i løpet av noen få minutter. Kurs i førstehjelp og Hjerte Lunge Redning er derfor også viktig i tillegg til en hjertestarter.

Spørsmål fra beboermøtet: 

Spørsmål 1. Hva gjør du hvis du er alene og får hjertestans? 
Svar: Svært ugunstig situasjon for ingen kan redde deg og det er mest sannsynlig en tragisk utgang. Du trenger ingen hjertestarter.

Spørsmål 2. Hva gjør du hvis det er 2 i leiligheten og den ene får hjertestans? 
Svar: Den andre gjør hva som helst for å få oppmerksomhet for å få hjelp fra tlf 113 og naboer ved å skrike/rope og starte med hjerte lungeredning så raskt som mulig. En effektiv måte å få oppmerksomhet og hjelp på er å legge papir i kasserolle/stekebrett og tenn på. Lukk deretter opp døren til gangen og la den stå åpen med en sko, klesplagg eller lignende. Når brannalarmen utløses blir dere straks flere og noen kan da eventuelt hente hjertestarter og ytterligere hjelp. Alternativt så kan man ringe nabo som iverksetter assistanse selv eller gjennom andre naboer mens det gis hjerte og lunge redning.

Jeg har fått følgende tilbakemelding fra Avdelingssjef Snorre Birk Gundersen i AMK Drammen med omegn, inklusive Sande, på mine spørsmål.

Viser til mail av 16. oktober vedrørende ambulanser i nærheten av Sande. Ut fra mail oppfatter jeg at følgende etterspørres:

• Hvor er nærmeste ambulanse stasjonert?
• Hvilket utstyr har ambulanse, og finnes det hjertestarter?
• Bemanning på ambulansen?
• Er det en eller flere ambulanser?
• Hvem kan hjelpe ved hjertestans?

Nærmeste ambulansestasjon er Drammen som har 5 ambulanser på dag, 4 på kveld og 3 på natt. En av ambulansene på dagtid har også anestesilegebemanning. Dersom andre ambulanser er nærmere på akutte oppdrag, vil disse benyttes. Alle ambulanser er bemannet med 2 ambulansearbeidere/Paramedic og har utstyr for overvåkning og medikamenter for akutte skader og sykdom. Alle ambulanser har hjertestartere og EKG og blir benyttet på hjertestanser.

Når dere planlegger egne hjertestartere og HLR kurs, er dette alltid lurt. All erfaring tilsier at mange situasjoner der HLR og førstehjelp utføres, så er det gitt av pårørende eller nær omgangskrets. Vi erfarer at stadig flere private og offentlige anskaffer hjertestartere. 

Etter beboermøtet svarte han på dette spørsmålet:
Har du erfaringer med "egne" hjertestartere og hvilken nytteverdi vi har med dem. Hvor ofte klarer privat med kurs å redde pasienter? 

Han svarer følgende:

Dette blir jo veldig generelt svar, men erfaringen er at utplasserte hjertestartere redder flere liv. Derfor ønsker man nå et nasjonalt register og at AMK sentraler har oversikt. 
Yngste person som har brukt hjertestarter var en 8 åring som reddet livet til sin far på Kennedy AirPort. 
Ikke alle hjertestartere blir brukt, men når de brukes er det betydelig større sjanse for å redde liv. 

Med vennlig hilsen

Snorre Birk Gundersen
Avdelingssjef l Ambulanseavdelingen l Prehospitale tjenester
Vestre Viken HF I www.vestreviken.no

Her er to linker til offentlig sider som viser registrerte.
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/486/resultater 
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertestansregister/hva-maler-vi

Mvh
Sten Waløen

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold