Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

HAROL.png
HAROL

Pergola fra DITT UTEROM.jpg
Pergola fra DITT UTEROM

Pergolino fra Stobag.png
Pergolino fra Stobag

PERGOLUX.png
PERGOLUX

RETNINGSLINJER FOR PERGOLA, SOL- OG VIND-SKJERMING GJELDENDE FRA 04-04-2022

Publisert 05-04-2019

Nedenstående regler er vurdert opp mot fellesskapets interesser, herunder fellesareal, arkitektur, gesimshøyder, siktlinjer, sikkerhet, forskrifter m.m. og erstatter tidligere gitte retningslinjer.

Rent generelt bør følgende ligge til grunn: sjenerer det ingen bør det tillates.
 

1. Retningslinjer for pergola:Pergola er en permanent installasjon, medfører fasadeendring og krever kommunal godkjenning (ref vedtektenes §19).

På markedet finnes mange typer pergola. For sameiet er det viktig at løsningen som blir valgt går inn som en naturlig del av fasaden og det estetiske uttrykket som arkitekten har ønsket å få fram og som vi alle har kjøpt og verdsetter.
Nedenstående bilder gjelder som en mal til veiledning for søkere og styret når søknader om montering av pergola skal behandles.
Under forutsetning av at installasjonen ikke er til sjenanse for andre er det rimelig at terrasser og balkonger uten tak (halvtak og baldakin er ikke tak) kan søke om å sette opp pergola av «godkjent type» (se bilder) da det ifølge brev fra kommunen er en forutsetning at styret gir sin godkjenning før søknaden videresendes til kommunen. Alle søknader må derfor sendes styret som - i tilfellet av godkjenning fra berørte naboer og styret - videresender søknaden til kommunen.

En søknad om å montere Pergola skal inneholde bilder og/eller konstruksjonstegninger av omsøkt installasjon. Håndtegnede skisser godtas ikke. Følgende retningslinjer gjelder:
 
 1. 1. Sameiets årsmøte av 04-04-2022 tillater kun pergola som ikke bryter med det eksisterende arkitektoniske uttrykket.
 2. Ingen armer skal stikke utenfor balkongens/altanens/takterrassens rekkverk.
 3. Pergolaens føringsskinner skal på enden ha et minimalt utstikk over Pergolaens ben, maksimalt 30 cm.
 4. Konstruksjonens dimensjoner (skinner og støtteben) skal være tilnærmet lik de originalt fra arkitekt inntegnede og monterte dekorasjonsbjelker.
 5. Avstivere/tverstag på Pergolaens tak eller side tillates ikke.
 6. Utfylt ansvarserklæring skal alltid følge søknaden (se hjemmesiden: sameietutsikten.no/INFOSIDER/Nyttig info/Ansvarserklæring)(Husk LOGG INN)
 7. Styret ber om å bli varslet ved ferdigstillelse for å kunne kontrollere at innfestinger tilfredsstiller kravene til sikkerhet med tanke på kraftig vind og vindkast.
OBS:
 • Pergola på takterrasse er søknadspliktig jf pbl § 20-3 (tiltak med ansvarsrett). Tillatelse fra sameiet må følge søknad til kommunen.
 • Byggesaksgebyr Pergola på takterrasse(påbygg), iht gebyrregulativ 2021:
  • Mindre enn 50m2: kr 9000
  • Større enn 50m2: kr 12 000
  • Ferdigattest: kr 3 500

2. Retningslinjer for solskjerming:
 1. PERSIENNER utenfor vinduene i hht. avsatt og forberedt plass for dette. Valg av persienner eller screens må gjøres slik at hver enkelt blokk hver for seg får en helhetlig fasade. Persiennebladene skal ha en bredde på 80 mm og tilfredsstillende styreskinne. Fargekode: se nedenstående.
 2. SCREENS utenfor vinduene: Valg av persienner eller screens må gjøres slik at hver enkelt blokk hver for seg får en helhetlig fasade. Fargekode: se nedenstående.
 3. PARASOLLER i tilnærmet samme farge som markiseduk.
 4. HEL-KASSETT-MARKISE: Kassetten kan være grå, sølv eller hvit; det som passer best mot veggfargen. Kassettmarkisen kan ha nedfellbare støtteben. Markise uten kassett er ikke tillatt. Strømførende LEDNINGER bør være sorte med mindre underlaget er hvitt.
 5. Sammenleggbare, flyttbare eller uttrekkbare enheter (parasoller, skjermvegger m.m.) er ikke søknadspliktige. Enhetene skal ikke stå oppslått eller hindre naboers siktlinjer når terrassen/balkongen ikke er i bruk.
   
OBS! Alle fastmonterte anordninger utvendig er søknadspliktige. Med søknaden skal det legges ved en utfylt ansvarserklæring. Ref. vedtektenes §19


3. Retningslinjer for vindskjerming
 1. Klart heve/senke glass tillates montert på innersiden av eksisterende rekkverk rundt altanen/balkongen/terrassen. Høyden på glasset fullt opptrukket skal ikke overstige 1,9 m. Glasset skal tilpasses eksisterende rekkverk i farge og spileavstand slik at det nedsenket fremstår som tilsvarende og en del av eksisterende rekkverk.  Glasset må i nedsenket posisjon ikke overstige håndløper. Glasset kan - i hevet posisjon - også hindre frie siktlinjer og skal derfor ikke være oppe når altanen/balkongen/terrassen ikke er i bruk.
 2. Glass innenfor balustere.
 3. Hel innglassing er ikke tillatt, men foldeglass mellom håndløper og overliggende tak/balkong som skjermer deler av uteområdet kan godkjennes forutsatt at det lar seg «stable» - og blir stablet - mot vegg når balkongen ikke er i bruk og at glass-stabelen ikke bryter andre leiligheters siktlinjer.
 4. Foldeglasset kan ikke dekke mer enn 2/3 av håndløperens lengde.


Styret inngikk i 2020 en samarbeidsavtale med Celcius AS. Vår kontaktmann er Kjartan Nielsen, mobilnr. 481 83 770, e-postadr. kjartan@celcius.no. Sameiet har inntil 40% rabatt på en rekke produkter i hht veiledende priser i gjeldende prislister.

NEDENSTÅENDE FARGEKODER MÅ OPPGIS TIL DIN LEVERANDØR NÅR DU BESTILLER:
 
ARTIKKEL FARGE  
L-80 UTVENDIG PERSIENNE:             DB 7043  
•             Styreskinner/Ben/Bunnlist          Sort  
•             Dekkasser  Antrasitt  
KASSETTMARKISE FARGE FARGEALTERNATIV
•             Markiseduk Lys Grå 727/15       Sattler allværs duk  338028
•             Markiseprofiler    RAL  9006   
ZIP SCREEN FARGE  
•             Profiler  RAL 7016  
•             Screen duk                               108108  


Alle utvendige produkter fra Celcius leveres med sort kabel.
Interiørprodukter: Her står man fritt til å velge type og farge. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold