Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
strøm.jfif
Sameiet bruker mindre strøm
Publisert 23.10.2022
I september i år har vi brukt 56899 kWh mindre enn i september 2021. Hittil i år har vi klart å redusere forbruket med 229583 kWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Denne måned har vaktmester jobbet med å isolere røranlegget. Han har også gjort noen fininnstillinger på ventilasjonsanleggene. I tillegg har elektriker justert styring av lys for at det ikke skal stå på unødvendig.

Representant fra sameiets styre, vaktmester og driftsleder hadde tidligere en befaring med GK for å få en pris på bedre styring av de tekniske anleggene.  Powertech Engineering har også befart anleggene av samme grunn. Et bedre styringssystem kan gi store besparelser.

Som nevnt er det et stort tap i varmeanlegget og tappevannsystemet. I fyringssesongene vil noe av tapet gi en positiv gevinst, men det er mye areal som blir oppvarmet uten nytte. For å minske tapet må vi isolere rør og deler som fører varmt vann bedre. Det kan også bli unødvendig tap hvis anleggene ikke er godt nok regulert. Dette jobber vi også med.

Vi har et årlig energiforbruk på varmeanlegget på ca. 2 000 000 kWh.

Summen av avlesningene til leiligheter (radiator og gulvvarme) var i fjor 1 250 000 kWh.
Differansen her går til oppvarming av fellesarealer direkte eller via ventilasjon, og tap i distribusjonen. Om man registrerer at det er varmt i enkelte arealer så kan det komme av varmetap. Dette er vanskelig å slå av og skjulte rør vanskelig å isolere.

For å kunne dimensjonere en fremtidig varmepumpe riktig, er det viktig å kartlegge energiforbruket denne fyringssesongen. For å utnytte et varmepumpeanlegg maksimalt, må det også benyttes til å forvarme varmt forbruksvann.

Installasjon av varmepumpe er den desidert største tiltaket man kan gjøre for å redusere energikostnadene.  I sameiers kontrakt står det at vi er pliktige til å tilkoble oss et varmepumpeanlegg hvis dette blir installert av utbygger.

Vi har nå hatt kontakt med Schage som kan være villig til å la Sameiet selv stå for denne installasjonen. Det må derfor utarbeides en kontrakt der de fraskriver seg retten til å etablere varmepumpe. Det er viktig å få dette på plass før man legger alt for mye arbeid i det.

tbygger har pr i dag ingen planer om å gjøre dette selv, men de har gjort forberedelser med bl.a rør imellom fyrsentralene. NJB AS har tidligere engasjert ulike rådgivere for å se på løsninger med sjøvannvarmepumpe. Det er utarbeidet noe underlag. Dette har vi nettopp fått tilsendt fra Schage.

Vi vil nå gå igjennom materialet for å se om det er noe vi kan benytte videre i prosessen med videre prosjektering, og for å innhente priser.

Noen nøkkeltall for strømforbruket så langt i 2022:

Hittil i år har vi brukt vel 2,1 millioner kilowattimer
Forbruket i september var vel 117.000 kilowattimer.
Den totale strømkostnaden for årets 9 første måneder er 3,481 millioner kroner.
Da er strømstøtten trukket fra.

Strømstøtten for de ni første månedene utgjorde 1,434 millioner kroner.
Strømstøtten for september utgjorde vel 268.000 kroner


 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold