Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
sønju.png
Bjørn Sønju
Styrets arbeid med ENØK-tiltak
Publisert 05.09.2022
Styret har hatt sitt første møte etter ferienn der vi fordelte oppgaver oss imellom.
Bjørn Sønju har kartlagt energiforbruket og kommet med forslag til tiltak.
Han vil fremover jobbe med å redusere energiforbruket, og hver måned vil vi oppdatere hvordan vi ligger an. Da kan alle se gevinsten av det ENØK-arbeidet vi gjør.I august har vi på de tekniske anlegg gjort noen justeringer noe vi allerede kan se resultater av. Dette vil vi fortsette med i september.
 • Dette innebærer justering av lys slik at det ikke står unødvendig på.
 • Justering av ventilasjonsanlegg til det minimum som er forsvarlig.
 • Isolering av rør og deler som fører varmt vann.  
Hovedtyngden av totale energiforbruket går til oppvarming, neste store forbrukeren er varmt forbruksvann.
Fra rørene som fører varmtvann er det tap selv med isolasjon. Noe av tapet gir et positivt tilskudd til oppvarmingen av fellesarealer i fyringssesongen. Noen av dette gir varme der man ikke har behov for det.
Enkelte steder er det noe mangelfull isolering. Det er over 10.000 meter med rør som fører varmt vann. De eldste anleggene som er bygget etter eldre utgave av teknisk forskrift vil vi isolere bedre.
Dette er et rimelig tiltak som vil spares inn fort.

Unødvendig varme rom i fellesarealer kan tyde på rør i vegger og himlinger er dårlig isolert.

Varmepumpe

Utbygger har lenge planlagt å installere varmepumpe med bruk av sjøvann.
Det er gjort noen forberedelser for dette, blant annet med rør mellom fyrsentralene.
Med lave energipriser har ikke NJB AS vært villige til å gjøre denne investeringen.

Med dagens energipriser ser dette ut til å være lønnsomt. Sameiet jobber med å få inn priser på varmepumpeinstallasjon og tror på en løsning der Sameiet selv tar innvestering og høster selv hele gevinsten. Men, dette må avklares med utbygger som har i sin kontrakt med Sameiere at de vurderer å etablere varmesentral med miljøvennlig energi, der alle har tilknytningsplikt.
ENOVA gir støtte til varmesentraler for Sameier som ønsker å installere varmesentral basert på fornybare energikilder.

Varmt vann

Det går mye energi til oppvarming av forbruksvann. Beboere betaler for dette gjennom fellesutgiftene. Forbruket her blir ikke målt.  Flere har ovenfor styret ytret et ønske om en endring på dette. Alle Sameiere leser i dag av varmtvannsforbruket en gang i året. Dette forbruket, sammen med kaldtvannforbruk sendes i til Holmestrand kommune.
Når vi kjenner til mengden av varmtvann hver enkelt kan vi bruke dette til å regne ut energimengden som skal til for å varme opp vannet.
Varmtvannet sirkulerer i en krets slik at vi som forbruker skal kjapt få varmt vann i springen.
Det er ca 5000 meter med rør for varmt forbruksvann. For hver av de 8 byggetrinn er det en pumpe som går hele året. Å stoppe disse pumpene noen timer om natta vil være et bra ENØK-tiltak med en liten investering.Endringer av fyringssesong

Oppstart av fyringsanlegget har ofte blitt utført av vaktmester når det har blitt kaldt ute.
Oppstart i september og stopp i mai gir 2 måneder ekstra med unødvendige høye effektuttak. Noe som merkes nettleiekostnader. Vi ønsker derfor nå starte opp anlegget 1.oktober og stenge det 30 april.
Bedre styring av varme og ventilasjon
Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg har en enkel styring.
Vi innhenter nå priser på å få styrt de tekniske anleggene gunstigere.
Behovsstyrt ventilasjon slik at det luftmengde justeres ved behov vil være et godt ENØK-tiltak.


Snøsmelting
Vi har varmekabel i flere trapper. Her må vi se på behovet.
Vi må også se på muligheten med å få en felles styring som er mest mulig gunstig mht energiforbruket.


Belysning.
I de eldste bygningsdelene er mye av belysningen bestående av armaturer med lysrør.
Bytte til armaturer med LED-lyskilde vil med dagens energipriser være lønnsomt.
Her får man også en stor gevinst ved å slippe å bytte lysrør.


Som vi alle ser så jobbes det mye med å redusere energiforbruket i Sameiet vårt.
Det største tiltaket som desidert vil gi mest gevinst er varmepumpe.
Dette er også den største investeringen. Her må også noen avklaring til.
I mellomtiden må vi få varmeanlegget til å fungere optimalt slik at dimensjonering av varmepumpe blir riktig.ENØK-tiltak som planlegges utført:
 
 • Endring av oppstartstid for varmeanlegg.
 • Ventilasjonsanlegg for fellesanlegg justeres til et minimum.
 • Bevegelse/akustiske detektorer justeres slik at lyset i fellesanlegg er mindre på.
 • Skumringsbrytere justeres slik at utelyset er mindre på.
 • Rør og deler som fører varmt vann isoleres bedre.
 • Ur-styring monteres på varmtvannsirkulasjon.

ENØK-tiltak som krever større investeringer.
 • Installasjon av varmepumpe sjøvann.
 • Bytte av belysning med lysrør til ny type med LED, samt bedre lys-styring.
 • Behovsstyring av ventilasjonsanlegg.
 • Bedre styring av de tekniske anleggene i tillegg til å balansere effektuttak slik at nettleien blir lavere.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Lørdag
°C
Søndag
°C
Mandag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 12
3077 Sande i Vestfold