Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Mer om drikkevann: Sande kommune informerer
Publisert 12.11.2018
Reklamasjonsskjema for beboere på NJB.

Dette skjemaet må fylles ut og sendes Schage eiendom dersom det oppdages/avdekkes feil/mangler som utbygger plikter å utbedre.

Last ned fil
5. mar, 2019
ÅRSMØTE 2019

Hei alle sammen

I hht sameievedtektenes § 8, 2. ledd varsles herved om at ordinært ÅRSMØTE i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 avholdes mandag 25. mars klokken 19:00 i kommunestyresalen i Sande.

SAKER som ønskes behandlet må være oversendt styrets leder SENEST onsdag 13. mars klokken 2000

Innkalling med dagsorden til årsmøte vil skje med minimum 8 dagers varsel, jf. vedtektenes § 10, 2. ledd.

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder
www.sameietutsikten.com;
Mobtlf 95979072


12. nov, 2018
Sande kommune informerer

Vond lukt og smak på drikkevannet
Sande kommune har fått inn mange meldinger om vond lukt og smak på drikkevannet i den del av kommunen som er forsynt fra Blindevann. 
Drikkevannsprøvene blir tatt på bakgrunn av godkjent prøveplan fra Mattilsynet. Disse gir ikke signaler om uregelmessigheter eller avvik. Det er også tatt ekstra drikkevannsprøver uten avvik.
Vond lukt og smak kan oppstå på ledninger med lite vannforbruk, og ledninger som går gjennom oppvarmede rom. Det er viktig å tappe til en kjenner kaldt vann i springen før en vurderer lukt og smak på vannet. 
Selv svært små variasjoner i dosering av kjemikalier i forbindelse med renseprosessen kan påvirke lukt og smak på drikkevannet. 
Med bakgrunn i henvendelser fra abonnenter har kommunen utarbeidet en handlingsplan hvor en systematisk skal ta for seg de elementer som kan påvirke til lukt og smak. Det er i dette arbeidet viktig å få inn meldinger fra våre abonnenter, enten de er positive eller negative for å se effekt.
Tilbakemeldinger sendes pr. e-post til: postmottak@sande-ve.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadresse.
Sande kommune beklager overfor de som opplever ubehag.


Kjørevei for innflytting i N1 og N2: røde piler

 

Nabovarsel

28-04-2017

Last ned fil
NJB - Lekeplass
Last ned fil
Hjemmesiden

Hei på dere nabo’r

Det har nå gått 2 år siden jeg startet arbeidet med å lage denne hjemmesiden og jeg har så godt det lar seg gjøre forsøkt å tilpasse den sameiet vårt og legge ut saker samme dag som informasjonen har nådd meg.  Oppgaven har til tider tatt litt av min tid, men den har også vært morsom å jobbe med. 
Jeg varslet styret i høst om at jeg ønsket en avløser til oppgaven fra 1. januar eller senest fra sameiermøtet i april 2017.  Nå gir jeg stafett-pinnen videre til neste frivillig og ønsker dere alle en vakker vår og en varm og god sommer! 

Hilsen redaktør Tove

NJB - Innkalling til sameiermøte 6. april 2017
Last ned fil
Sameiermøte 2017
Hei alle sammen
 
I hht sameievedtektenes § 9, 3. ledd varsles herved om at ordinært sameiermøte i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 avholdes
 
Torsdag 06. april klokken 19:00 i kommunestyresalen i Sande
 
Saker som ønskes behandlet må være oversendt styrets leder senest fredag 24. mars klokken 12:00
 
 
Innkalling med dagsorden til sameiermøte vil skje med minimum 8 dagers varsel, jf. vedtektenes § 9, 2. ledd.
 
 
Med vennlig hilsen
Geir TeigstadStyreleder
www.sameietutsikten.com
Service restavfalldunk og montering låser NJB

Hei 

Nordre Jarlsberg Brygge er av RfD pålagt å montere låser på de nye innkastsøylene med skuff (kun 5 av de sist monterte).
Jeg har fått bestilling på låsene av Steinar Åserud i Schage Eiendom. Låsene er levert til meg for montering. Låsene er levert med systemsylindre slik at alle på NJB (bygg ABC – H1 og D) skal kunne åpne dem med sine respektive nøkler til inngangsdører. 

Jeg planlegger montering av låsene førstkommende torsdag. 

Ber om at alle beboere informeres om at det blir montert låser (kun siste 5 innkast med skuff), slik at dette ikke kommer som noe overraskelse på dem.  

PS! I tillegg tar jeg bestilt service på luke (restavfall første stasjon) som ikke går igjen av seg selv og reparerer plastring på glassinnkast ny stasjon som noe har ødelagt/brukket av.

Med vennlig hilsen/Best regards
Morten Munch Erichsen
Selger/Prosjektleder
Namdal Ressurs AS
Tlf: +47 74 28 17 65/Mob. +47 90 85 19 44
E-mail: morten.erichsen@namdalressurs.no

Feil og mangler

Til beboere i A,B og C-bygget 

Hei

Etter noen hektiske uker med innflytting og småjusteringer av saker og ting som ikke virker er det snart mulig for dere å nyte din nye tilværelse.

Mange av dere har oppdaget flere feil og mangler i boligen og meldt dette inn til utbygger og selger, NJB AS, og får etter hvert en tilfredsstillende løsning på evt. problemer.  

Som en hjelp i fortsettelsen i forbindelse med innmelding av feil, ber vi om at det vedlagte skjema benyttes. Vi legger skjema ut på hjemmesiden også. 

Minner for øvrig om at dere benytter garasjeanlegget til parkering av egne biler. (Gjesteparkeringsplassene er kun for gjester). Utendørs parkering er det ikke lagt til rette for på vårt tomteareal.   

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

NJB - Reklamasjons skjema for beboere bygg AB
Last ned fil
NJB - Reklamasjons skjema for beboere bygg C
Last ned fil
Valg

Til eierne i Sameiet Utsikten, NJB 

Invitasjon fra Valgkomiteen i Sameiet Utsikten, vedr. sameiermøte i april 2017. 

På spørsmål fra Sameiets styre, har vi i valgkomiteen sagt oss villige til å finne gode kandidater til neste års styre. 

Vi trenger 3 nye kandidater for 2 år. 

Sittende styremedlemmer som har sittet sin 2-års periode, kan gjenvelges for 2 nye år. 

De som er på valg:

Vivi Hermansen Lund          Bygg I             Styremedlem
William Kornmo                    Bygg K1          Styremedlem
Helge Thomassen                Bygg I             Styremedlem 

De som ikke er på valg:
Geir Teigstad                       Bygg K1         Styreleder
Jan Arild Rygg                      Bygg I            Styremedlem
Runar Bakken                       Bygg C           Styremedlem
Per Kristian Horntvedt         Bygg D           Varamedlem
Ulf Løvaas                            Bygg F           Varamedlem 

Vi bør søke styrerepresentanter som kan ivareta: 

 1. Våre rettigheter og plikter.
 2. Vedlikehold av våre bygninger, sikkerhet og utemiljø.
 3. Vår felles økonomi og verdier.
 4. Å bidra til god trivsel. 

Vi ønsker å finne gode kandidater som ivaretar god kontinuitet.
Vi håper at dere kan hjelpe oss å finne/ ønsker selv å være,  kandidater. 

Forslag ønskes snarest og helst innen 15. februar. 

Nordre Jarlsberg Brygge, 3. februar 2017 

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen 

Leder:       Sten Waløen              tlf.: 47900700    Mail: stewal57@gmail.com
Medlem:   Yngve Aasmundrud  tlf.: 91380457    Mail: yngveaasmundrud@outlook.com
Medlem:   May-Britt Hjellum      tlf.: 92852030   Mail: hjellum45@gmail.com
Medlem:   Signe M. Winther       tlf.: 90895796   Mail.: post@wintherfotolitteratur.no

Avlesninger

Hei alle sammen 

Takk for innsendte tall fra de aller fleste av dere. Fortsatt er det noen få som ikke har levert.  
Vi ber om dere leser av forbruket og sender inn tallene slik at vi kan gjøre en samlet oppsummering og avregne mot innbetalt akonto. 

Mvh
Geir Teigstad

Hei alle sammen 

Da er tiden kommet for å lese av forbruket av energi til oppvarming. Dette gjelder vann til vannvarme og gass til gasspeis. 

Avlesning av målere for VANN til vannvarme (radiatorer/vannbåren gulvvarme – Siemensmåler i rør-i-rør skap)

NB! DET SKAL AVLESES I KILOWATT-TIMER (KWH) OG IKKE I KUBIKK (M3) PASS OGSÅ PÅ Å LESE AV ALLE SIFFER - FØR OG ETTER KOMMA

Forbruk vil bli avregnet mot a konto innbetalt gjennom året (kr. 4,- pr. mnd. x telleren i seksjonens eierbrøk). 

Avlesning av målere for GASS (gasspeis)

Til de av dere som har gasspeis, evt. gasskomfyr, skal forbruket for 2016 beregnes.
Her blir den enkelte fakturert etter faktisk forbruk gjennom året. 

Måleavlesninger sendes til Vivi H. Lund på mail vluh41@gmail.com innen 31.12.2016.

Det er viktig at ALLE leser av sine målere pr. nyttår slik at avregningen kan finne sted snarest mulig i 2017. 

Med vennlig hilsen
sameie NJB utsikten trinn 1
Geir Teigstad
styreleder

Kjære alle beboere på Nordre Jarlsberg Brygge

Nok et år er over og vi kan snart skrive det inn i historien. Aktiviteten har vært svært høy i sameiet og mye har vi fått til underveis. I løpet av noen uker vil vi oppsummere dette i en årsrapport og gi mer detaljert informasjon om vår virksomhet. Før det skal vi ta en velfortjent juleferie og nyte området hvor vi bor. Ta en titt ut av vinduet ditt, og se hvor vakkert det er her. Fargene på denne årstiden er så fine og været er som alltid varierende. Det er noe av det som er så fint med å bo akkurat her vi bor. Vi kan kalle det et maleri i bevegelse.

Noen har viktige tradisjoner, mens andre tar det som det kommer. Uansett er julen og høytiden en viktig tid for å gjøre de tingene hver og en av oss har glede av. Det kan kanskje være å bake en god kake, eller å lytte til god musikk. Noen er mange og noen er få. Uansett er det ikke langt til nabo'n!

Takk til alle som i år har bidratt til at Nordre Jarlsberg Brygge er et godt sted å bo. Nye beboere flytter inn i disse dager. Vi ønsker dem alle sammen velkommen til vår Brygge, og i ukene som kommer vil vi sikkert treffe på noen som det er hyggelig å bli bedre kjent med.

Styret og redaksjonen ønsker dere alle en riktig GOD JUL og et spennende og innholdsrikt GODT NYTT ÅR!

 

Hei, alle sammen!

Da det er styrets plikt å holde en oversikt over hvem som bor hvor i sameiet vårt, har vi lagt litt arbeid i å oppdatere beboerlisten vår. I den forbindelse har vi lagt inn alle kjente mailadresser til nå. Dersom det er faste medlemmer av husstanden som har egen mailadresse, men som likevel ikke har fått denne mailen inn i sin mailboks, ber vi om å få tilsendt rikig mailadresse til vedkommende. Vi minner samtidig om at vi ønsker tilsendt eventuelle endringer i mailadresser og telefonnummer slik at vi så langt som mulig har en oppdatert beboerliste.

Noen ganske få seksjoner leies ut. Vi vil sette pris på å bli informert om hvilke seksjoner dette gjelder. Dersom leieforholdet er tiltenkt å bli langvarig vil vi gjerne ha navn, telefonnummer og ev. mailadresse til leietaker. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Vi minner likevel om at det er utleiers plikt å formidle nødvendig informasjon til leietaker.

I forbindelse med et eventuelt salg av leiligheten er det også ønskelig at styret får informasjon om dette.
På forhånd takk for hjelpen!

Sameiet Utsikten Trinn 1
Geir Teigstad

Gjesteparkering nok en gang


En av styrets oppgaver er å forvalte fellesarealene på best mulig måte
på vegne av dere alle sammen. Gjesteparkeringen er å betrakte som fellesarealer
og bruken av plassene skal først og fremst være til beboernes gjester. Jeg
minner om at biler på gjesteparkering skal merkes. For å gjøre dette enklere
har vi under hvert skilt hengt opp en mappe med lapper og en blyant slik at man
der og da kan fylle ut denne og legge den godt synlig i bilen. I mange
tilfeller ser vi at beboere tar seg til rette og parkerer sin bil nr. 2 eller 3
på dette som er et fellesareal. Det er ikke vanskelig å forstå at de som har
kjøpt en eller flere parkeringsplasser irriterer seg over at andre tar seg til
rette. 
Nå har vi i første omgang valgt ovennevnte løsning og ber dere følge opp
at merkingen skjer. 
Dersom dette mot formodning ikke hjelper, ser vi oss nødt til å merke plassene
i hht privatrettslige regler og gjøre oppmerksom på at biler som ikke er merket
vil kunne bli tauet bort for eiers regning.

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

NJB - Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 10. november 2016
Last ned fil
Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Ihht sameievedtektenes § 9 innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte 

                  torsdag 10. november kl.19:00, på Fremad

Vedlagt følger innkalling, saksliste, fullmaktsskjema samt underlag for reseksjonering av A,B,C.

Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet oppfordres du herved til å delegere fullmakt til undertegnede eller andre beboere i sameiet.  Legg gjerne fullmaktsskjema i min postkasse. 

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder
www.sameietutsikten.com;
Mobtlf 95979072

NJB - Riving av gammel adm. bygning
Last ned fil
Dørautomatikk

Sender denne på nytt for å presisere at utdelingen av fjernkontroller skjer ved inngangsdøren fra gateplan etter følgende tidsskjema: 

Adr.

Nr.

Ant. Leiligh.

Mandag kl.

Kaivn.

6 -7- 8

18

19:15-19:45

Kaivn.

10

12

19:45-20:00

Kaivn.

12

13

20:00-20:15

Lab.vn.

8

14

20:15-20:30

Lab.vn.

10

14

20:30-20:45

Lab.vn.

12

6

20:45-21:00

 

Adr.

Nr.

Ant. Leiligh.

Tirsdag kl.

Bølgevn.

12

19

19:30-20:00

Bølgevn.

14

16

20:00-20:20

Bølgevn.

16

16

20:20-20:40

Lab.vn.

14

12

20:40-21:00


Du kan også gjøre avtale med vaktmester om å hente:
Fredrich Mitchell
95228941

Bruk av skjermvegger

Det har kommet en del klager på at skjermvegger som er montert på terrassene står oppe hele tiden. Det er fult forståelig at man benytter skjermveggene når man er ute på balkongen, men husk å ta de ned etter bruk, slik at det ikke hindrer utsikten for andre. 

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

"Brannøvelse"/Informasjon

Onsdag 2. november kl. 19:00 – 21:00 blir det arrangert «brannøvelse»/informasjon for samtlige sameiere. Arrangementet vil foregå i P4. Drammensregionens brannvesen vil være kveldens hovedaktør. NORTEK som er ansvarlig for drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegget vårt vil også bidra med nyttig informasjon. Sameiets styre og vaktmester vil være tilstede. 
Vi har forståelse for at ikke alle og enhver har anledning til å delta, men vi vil likevel oppfordre alle som ikke har deltatt på noen form for «brannøvelse» til å gi dette viktige tiltaket prioritet denne kvelden.
OBS: Hver og en må ta med seg sin egen stol og kle seg med tanke på at temperaturen i garasjen ligger rundt 15 grader. 
OBS-OBS: Vi vil dele ut et BRANNTEPPE til de første 100 som møter opp (ett teppe per leilighet). 

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

Ekstraordinært sameiermøte

På ordinært sameiermøte i vår ble det informert om at det i løpet av høsten vil bli avholdt et ekstraordinært sameiermøte i fbm. at Hus A,B,C skal «innlemmes» i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 gjennom en reseksjonering (tilsvarende som da Hus K2 ble innlemmet).
I hht sameievedtektenes § 9, 3. ledd varsles herved om at ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 avholdes 

Torsdag 10.  november klokken 19:00 på forsamlingslokalet Fremad 

Det planlegges med 1 enkeltsak ift. selve reseksjoneringen og møtet bør kunne være over etter kort tid.  Forslag til saker utover dette må være styrets leder i hende senest tirsdag 1. november klokken 17:00

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vil skje med minimum 3 dagers varsel, jf. vedtektenes § 9, 2. ledd, siste punktum. 

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder
www.sameietutsikten.com;

NJB - Plan 1

I forbindelse med oppgradering av de tekniske installasjoner i i P1 og P2, samt noen installasjoner i forbindelse med hus ABC har vi behov for at dere parkerer ute mellom kl 0730 og kl 1600. Se kart!

Last ned fil
NJB - Plan 2

P1 - Grønn - 3-7 og 10-14/10
P1 - Rosa 29-30/9 de to første og 26-30/9 de 2 bakerste som er merket
P2 - Gul - Alle parkerer min. 1m fra bakvegg
P2 - Lys blå - 17-21/10

Hilsen styreleder Geir Tei

Last ned fil
NJB - Plantegning L158-A1

Det viser utvendig grøntareal samt omlegging av veiene som skal skje ila høsten og før innflytting i A,B,C

Last ned fil
Kontroll av gassanlegg

Det er avtalt tilstandskontroll av vårt utvendige gasstilførselsanlegg onsdag
24/8 kl 0930-1400.

I denne perioden vil ADM gjennomgå vårt utvendige anlegg og kontrollere det opp
mot gjeldende regelverk og gjennomførte serviceintervaller. 

Kontrollen innebærer også gjennomføring av stikkprøvekontroll av 10 % av de
innvendige anleggene.

Vår vaktmester Fredrich Mitchell vil kontakte noen av dere som har gasspeis og
avtale tidspunkt for innvendig kontroll samme dag.

Dette til info.

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

Innkjøring til parkeringshus

Ny innkjøring til P1 ble åpnet som planlagt i slutten av juni. Det prosjekteres nå en ny innkjøring til P2,3 og 4.  Ny vei skal være ferdig i september og vil ha innkjøring både via  P1 og utenfra i enden av P2.  Asfaltering videre opp til P3 vil avsluttes ifb med dette arbeidet. 
Med vennlig hilsen  
Geir Teigstad

Parkering

Sameiet har i lengre tid arbeidet med å få på plass et samlet tilbud på gjesteparkering under tak.  Rett før nyttår 2015 kom vi til enighet med utbygger og det ble frigitt 12 parkeringsplasser til formålet.  Sameiet bestilte og skiltet om plassene.  

P1 - 3 stk.
P2 - 3 stk.
P3 - 2 stk. (Er i dialog for å øke til 3)
P4 - 4 stk. 

Vi er avhengig av at det kun er våre gjester som parkerer biler på disse gjesteplassene og at plassene ikke benyttes til andre formål som for eksempel hengere, beboernes egne biler eller som lagerplass for det man ellers bør finne plass til i boden.
Det er også viktig at gjestene merker bilen sin med en lapp i henhold til skiltet på veggen.

I tillegg har vi etablert 4 områder for innendørs sykkelparkering og 2 områder for tjenestebiler, her er målet å få merket områder i alle fire P-anleggene.
Det jobbes også med et tilbud hvor hjemmehjelp/-sykepleier fra Sande Kommune kan kjøre inn og parkere mens de utfører sine tjenester.

Geir Teigstad

Avregning vann, gass og kajakkrom

Kjære sameier 

Denne uken ble det sendt ut faktura fra vår forretningsfører OBOS i forbindelse med avregning av gass og varme for sameiet. Noen av dere har spørsmål til selve utregningen og har uttrykt behov for en mer detaljert gjennomgang.

Grunnlaget for fakturaene er utarbeidet av oss og har følgende innhold/oppbygging:

- Månedlige akonto innbetaling av felleskostnader, kr 4,- multiplisert med størrelse/eierbrøk på hver leilighet. 

- Vedlikehold av gassanlegget utføres etter avtale en gang pr år. Kostnader ved dette fordeles på alle som har installert gassanlegg enten de benytter seg av peisen eller ikke. Pr boenhet utgjør dette kr 1533,- for 2015.

- Avregning ift vann til oppvarming, dette er lest av og innmeldt ved nyttår av den enkelte beboer og på bakgrunn av det er det gjort en beregning ift totalforbruk av strøm målt i kwh multiplisert med en snittpris på 0,769.

- For de som har kajakk, kano eller tilsvarende i kajakkrommet er det belastet kr 550,- i leie.

- Differansen mellom akonto innbetalt og faktisk kostnad/forbruk vil netto fremkomme på tilsendt avregningsoppgjør enten som et tilgodehavende eller som en innbetaling.

- Hele utregningen er hentet fra regnskapet og er avstemt og kontrollert av forretningsfører.

Håper dette ble litt klarere, men er det fortsatt noen som ønsker en oversikt over sin egen utregning, kan vi tilby dette. Send i så fall en epost til Vivi Hermansen Lund, vivi.lund@veidekke.no

Med vennlig hilsen 
Geir Teigstad 
Styreleder

Innkalling til sameiermøte 7. april 2016

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1

Innkalling til ordinært sameiermøte

Tid:    Torsdag 7. april 2016 klokken 1900 
Sted:  Kommunestyresalen i Sande

Saksliste:

1.  Registrering av fremmøtte personer.

2.  Valg av møteleder.

3.  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4.  Valg av to til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.

5.  Behandle styrets årsberetning.

6.  Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår.

7.  Innkommet forslag om godtgjørelse til styret samt formalisering av valgkomite

8.  Valg av styrets leder
     Det er kommet forslag fra valgkomiteen om at Geir Teigstad velges som styrets leder 
     for to år.

9.  Valg av styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.
     Det er kommet forslag fra valgkomiteen om at følgende personer velges som medlemmer 
     eller varamedlemmer for 2 år.

     - Helge Thomassen         styremedlem for 1 år
     - Jan Arild Rygg              styremedlem
     - Runar Bakken               styremedlem
     - Per Kristian Horntvedt  varamedlem
     - Ulf Løvaas                    varamedlem
     
     Styremedlemmer som vil fortsette frem til sameiermøte i 2017:

     - Vivi Lund                     styremedlem
     - William Kornmo           styremedlem


10. Forslag til endring av trivselsregler

     Det er kommet forslag om endring av trivselsregler slik at disse korresponderer med   
     gjeldende vedtekter.
     Forslagsstiller vil orientere om bakgrunn for forslaget.

I I. Reseksjonering nr. I (overføring av fellesareal til eksklusivt areal tilhørende T 001 etter 
     arealoverføring fra gnr. 126 / bnr. 5 til gnr. 126 / bnr. 62)
     I forbindelse med byggingen av byggene A,B og C er vi fra utbyggers side bedt om å 
     behandle første del av reseksjonering.
     Utbyggers representant vil selv redegjøre for forslaget

12. Innkommet forslag til ny modell for vindskjerming
     Det er innkommet forslag fra arbeidsgruppen om ny modell for sol og vindskjerming 
     Forslagsstiller vil orientere om bakgrunnen for forslaget.

13. Orientering fra arkitekt/gartner

14. Orientering fra Utbygger

15. Søknad om dispensasjon for å montere støy/støv/vindavskjerming
     Det er kommet søknad fra Ragnhild og Per Gerhardsen og om dispensasjon fra gjeldende 
     regelverk i forhold til sol og vindskjerming.
     Søker vil selv orientere om bakgrunn for søknaden.

16. Saker som ønskes belyst
      Det er sendt to brev til styret hvor det bes om en nærmere redegjørelse av noen 
      forhold.  Avsender vil selv orientere om bakgrunn for anmodningen


Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Sameieren har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.

Fullmaktsskjema og navneseddel er sendt ut på mail.

Hver seksjon gir én stemme.

Velkommen til sameiermøte!

Med vennlig hilsen
For styret i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge — Utsikten Trinn I
Geir Teigstad (sign) styreleder

Alle vedleggene er sendt ut på mail sammen med innkallelsen.

Ordinært sameiermøte 7. april 2016
I hht sameievedtektenes § 9, 3. ledd varsles herved om at ordinært sameiermøte i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 avholdes
 
Torsdag 7april klokken 19:00 i kommunestyresalen i Sande
 
 
Saker som ønskes behandlet må være oversendt styrets leder senest tirsdag 29. mars kl.  12:00
 
 
Innkalling til sameiermøte vil skje med minimum 8 dagers varsel, jf. vedtektenes § 9, 2. ledd.
 
Styret ønsker alle sammen en riktig god Påske
 
Med vennlig hilsen
Geir TeigstadStyreleder
www.sameietutsikten.com
Mobtlf +47 959 79 072
Forslag til Budsjett 2016

Her kommer versjon 1 av budsjett 2016. Dette er et foreløpig budsjett som evt vil kunne revideres ved behov. Fellesutgiftene for den enkelte beboer er uendret. Prognosen for 2015 er foreløpig og vil oppdateres med endelig regnskap når dette foreligger.

Godt Nytt År!
Hei alle sammen
 
Det går mot slutten av 2015 og årets hendelser vil bli historie.
 
Vi minner om endringer fra nyttår, bla.ved at OBOS overtar som forretningsfører. Dersom du ikke har mottatt faktura er det fint om du sier i fra.
Styret vil sende ut budsjett for året 2016 sammen med foreløpig regnskap 2015 når dette foreligger i januar.
 
Takk for at du har husket på å sende inn avleste data for forbruk av vann til oppvarming, samt forbruk av gass.
I tillegg minner vi om at valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styreverv.
 
Styret vil på denne måten takke for året som snart er over og ønske alle sammen et Godt Nytt År i 2016
 
 
Med vennlig hilsen
sameie NJB utsikten trinn 1
Geir Teigstad
styreleder
www.sameietutsikten.com;
Mobiltlf +47 95979072
Epost: geir.teigstad@ous-hf.no
Til alle beboere

1. Ny forretningsfører 
I sommer fikk vi beskjed fra vår nåværende forretningsfører Saldo regnskap AS, at de ikke lenger ønsket å jobbe for oss og derfor ville si opp kontrakten. Siden da har styret arbeidet med å finne en løsning. For noen uker siden ble det inngått kontrakt med OBOS avdeling Vestfold, mvf. fra 1.januar 2016. Om noen dager vil den enkelte motta informasjon fra forretningsfører om konkrete og praktiske forhold knyttet til bla innbetaling av fellesutgifter. For den enkelte beboer vil det ikke være store endringer men dette til orientering. 

2. Julehilsen
Året 2015 er snart historie og vi kan se tilbake på et meget aktivt og innholdsrikt år med mange endringer og tiltak. Styret har arbeidet systematisk med flere oppgaver og nådd mange av de oppsatte målene for året. Vi vil beskrive dette mer utførlig i styrets beretning som kommer i løpet av kvartal 1. Vi ønsker alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År og minner alle om forsiktighet i forhold til åpen varme og bruk av raketter.

Med vennlig hilsen
sameie NJB utsikten trinn 1
www.sameietutsikten.com;
Geir Teigstad
styreleder
Mobiltlf +47 95979072
Epost: geir.teigstad@ous-hf.no

Avlesning av målere

Avlesning av målere for VANN til vannvarme (radiatorer/vannbåren gulvvarme – Siemensmåler i rør-i-rør skap)

NB! DET SKAL AVLESES I KILOWATT-TIMER (KWH) OG IKKE I KUBIKK (M3) PASS OGSÅ PÅ Å LESE AV ALLE SIFFER - FØR OG ETTER KOMMA

Forbruk vil bli avregnet mot a konto innbetalt gjennom året (kr. 4,- pr. mnd. x telleren i seksjonens eierbrøk). 

Avlesning av målere for GASS (gasspeis)

Til de av dere som har gasspeis, evt. gasskomfyr, skal forbruket for 2015 beregnes.
Her blir den enkelte fakturert etter faktisk forbruk gjennom året. 

Måleavlesninger sendes til Helle Merethe Folkedal på mail - helle-merethe.folkedal@akersolutions.com innen 31.12.2015.

Det er viktig at ALLE leser av sine målere pr. nyttår slik at avregningen kan finne sted snarest mulig i 2015.

Med vennlig hilsen
sameiet NJB utsikten trinn 1
Geir Teigstad

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1  
Tid:     Torsdag 10. desember 2015 klokken 19:00
Sted:   Forsamlingslokalet Fremad

Saksliste:
1.      Registrering av fremmøtte personer.
2.      Valg av møteleder.
3.      Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
4.      Valg av to personer til å medunderskrive møteprotokollen sammen med møteleder.
5.      Forslag om reseksjonering nr. 1 (overføre fellesareal som tilleggsdel til Snr. 1) 
         
Saksdokumenter følger vedlagt.  Orientering om saken samt svar på eventuelle 
         spørsmål gis i møtet.  Spørsmål i forkant av møtet kan rettes til utbygger 
         v/Anders Sletten.
6.      Forslag om reseksjonering nr. 2 (innlemme Bygg K2, snr. 125 – 131 mv. i sameiet)    
         Saksdokumenter følger vedlagt.  Orientering om saken samt svar på eventuelle 
         spørsmål gis i møtet.  Spørsmål i forkant av møtet kan rettes til utbygger 
         v/Anders Sletten.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. 

Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall. 

En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.  Sameieren har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. 

Fullmaktsskjema og navneseddel følger vedlagt. 
Hver seksjon gir én stemme. 

Velkommen til sameiermøte! 

Med vennlig hilsen
For styret i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge – Utsikten Trinn 1
Geir Teigstad
Styrets leder

(Alle vedleggene er sendt ut som mail til alle beboere)

Invitasjon til sameiet om innspill til styrekandidater 2016

Valgkomiteen

Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge, Utsikten trinn 1

Sten Waløen:  stewal57@gmail.com 
Elin Tveter:     kongruent@gmail.com 
Espen Risø:     espen@intertermo.no

25. november 2015

Til alle beboere i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge, Utsikten trinn 1

Kjære sameiere

Valgkomiteen skal på nytt bringe til torgs kandidater til styret i sameiet vårt. Valget holdes som vanlig ved neste års sameiermøte, berammet til mars/april 2016. Det skal velges 3 nye styremedlemmer, samt 2 nye varamedlemmer. Sameiet skal også velge styreleder. 

Styret per d.d.:

 1. Styrets leder: Geir Teigstad, 57 år – Bygg K1                    (fullført perioden – på valg)
 2. Styremedlem: Svein Carlsson, 60 år – Bygg K1                (fullført perioden – på valg)
 3. Styremedlem: Helge Risø, 43 år – Bygg I                           (fullført perioden – på valg)
 4. Styremedlem: Vivi Hermansen Lund, 65 år – Bygg I         (1 år igjen– ikke på valg) 
 5. Styremedlem: Jon Ulrik Haaheim, 57 år – Bygg H3          (1 år igjen – ikke på valg) 
 6. Styremedlem: William Kornmo, 62 år – Bygg K1              (1 år igjen – ikke på valg)

Varamedlemmer:

 1. Helle Merethe Folkedal, 48 år – Bygg D                             (fullført perioden – på valg) 
 2. Werner Jenssen, 72 år- Bygg H1                                         (fullført perioden - på valg) 

Styret vil ha behov for personer som evner å ivareta sameiernes interesser i forhold til økonomi, rettigheter, plikter og ikke minst trivsel. Erfaring fra og/eller kunnskap om Norges lover, regler og sedvane innen bygg- og sameierelatert virksomhet vil være en viktig oppgave.

Vi er fremdeles et ungt sameie og skal forholde oss profesjonelt til utbygger. Det skal fortsatt bygges og selges i resten av Utsikten og områdene rundt. Et godt og fundamentert samspill mellom styret og utbygger vil være med på å forme vårt nye boområde på en hensiktsmessig måte, som igjen sikrer våre verdier og et godt bomiljø. 

Kompetanse innen ett eller flere av områdene nevnt nedenfor er derfor ønskelig:

- Forståelse for og erfaring med lover, regler og styreansvar (jus) 
- Budsjett, regnskap og økonomi. 
- Beskrive og forhandle anskaffelser, gjennomgang og kontroll av leveranser.
- Relasjonsskapende, brobyggende og intuitive menneskelige evner   
   (les empati, vennlighet og sosialt tilpasset). 
- Til slutt så må vi også se til at styret har kapasitet innen ute- og inne miljø,    
   både det å tenke grønt (miljøvennlig) og trivsel.

Dette er en invitasjon til alle om å foreslå seg selv eller noen du kjenner. Vi tar imot forslag hele tiden, og vil sende en ny påminnelse og mer informasjon i starten av januar 2016. Forslag ønskes allikevel mottatt innen 15. januar 2016.

Vi vil til slutt anmode alle om bred oppslutning og høyt engasjement rundt kommende valg. Det er til syvende og sist sameiet som avgjør hvilket styre vi skal ha.

Til de nyeste i sameiet, dette er en utmerket måte å skaffe seg nettverkJ. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig God Jul og et Godt NyttårJ!

Beste hilsener 
Sten, Elin og Espen


Valgkomiteen Sameiet utsikten, NJB

Sten Waløen (leder)
Tlf 47900700
Mail: stewal57@gamil.com

Elin M. Strauman Tveter
Tlf 92239364
Mail: kongruent@gmail.com

Espen Risø
Tlf 91747330
Mail: espen@intertermo.no

 

Ekstraordinært sameiermøte 10. desember 2015

På ordinært sameiermøte i mars ble det informert om at det i løpet av høsten måtte avholdes et ekstraordinært sameiermøte i fbm. at Hus K2 skal «innlemmes» i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 gjennom en reseksjonering (tilsvarende som da Hus I ble innlemmet høsten 2014).
I hht sameievedtektenes § 9, 3. ledd varsles herved om at ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge - Utsikten Trinn 1 avholdes 

Torsdag 10. desember klokken 19:00 på 
           forsamlingslokalet Fremad
 

Det er ikke lagt opp til å behandle andre saker enn reseksjonering av K2. Dersom det allikevel skulle være andre saker som ønskes behandlet må dette være oversendt styrets leder senest torsdag 26. november klokken 17:00 

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte med utsending av grunnlagsdokumenter vil skje med minimum 3 dagers varsel, jf. vedtektenes § 9, 2. ledd, siste punktum.

Geir Teigstad
styreleder

Sameiet NJB Utsikten 1 - 1. byggetrinn - Reklamasjonstid

Etter det vi har
fått opplyst fra utbygger ble 1. byggetrinn overtatt 11.11.2010.

Sameiet har bedt utbygger sende over kopi av dokumentene fra
overtakelsesforretningene med tilhørende mangellister og kvitterte lister som
viser at manglene er utbedret og avvik lukket. 

Denne dokumentasjonen har sameiet ennå ikke mottatt fra utbygger, men den er
lovet oversendt med det første.

I følge NS8405 §27.6 / NS8406 § 36.7 er reklamasjonstiden 5 år fra
overtakelsestidspunktet, det vil si at den går ut 11.11.2015.

Sameiet ønsker derfor innen denne tidsfristen å melde fra til utbygger om
eventuelle avvik som fortsatt ikke er utbedret i byggetrinn 1.

Dere kjenner deres bygg best og vi ønsker derfor at dere gir oss en tilbakemelding
om forhold som ikke er i orden i fellesareal - inne og ute, samt på fasader,
balkonger og tak og garasje P1. 

Skader og slitasje som har oppstått i løpet av denne 5-års perioden skal
selvsagt ikke rapporteres.

Heller ikke forhold inne i leilighetene skal rapporteres her. Dette må eierne
av leilighetene selv rapportere inn.

Styret i sameiet har opprettet en faggruppe for bygg og tekniske anlegg som vil
evaluere den informasjonen som kommer inn, samt sjekke ut mangellistene fra
overtakelsesforretningen for 5 år siden så snart vi får denne dokumentasjonen
fra utbygger. Om nødvendig vil noen fra denne faggruppen komme på befaring for
å besiktige avviket og vurdere situasjonen. I noen tilfelle kan det hende vi
tar kontakt med dere for ytterligere informasjon.

For at vi skal ha tid til intern behandling og vurdering av sakene før
innsending av reklamasjon til utbygger, må vi sette tidsfristen
til:     FREDAG  23. oktober 2015

Husk å oppgi følgende:
- Hvor er avviket lokalisert
- Når ble avviket oppdaget
- Om avviket innmeldt tidligere – om det er gjort forsøk på å rette feilen
- Konsekvens av avviket
- Navn på innsender
- Bygg / Adresse
- Mob. nr

Vennligst send epost til: 

Bjørn Sønju bjornsonju@gmail.com og
William Kornmo wk@px.no 


Takk for hjelpen!


Med vennlig hilsen 
Geir Teigstad 
Styreleder 

Sol- og vindskjerming

Infobrev til sameiere i Sameiet NJB Utsikten.

Kjære sameiere. Styret i Sameiet NJB Utsikten har opprettet en gruppe som skal ta for seg sol og vindavskjerming. Gruppa vil kartlegge ønsker og behov fra sameierne samt samarbeide med arkitekt for å kunne legge frem ett forslag om nye retningslinjer vedrørende sol og vindavskjerming på neste sameiermøte. 

Tanken er å starte med blanke ark og få på plass ett dokument som er klart og tydelig og innenfor lovens rammer, som samtidig tar vare på våre behov utenom at det går på bekostning av den arkitektoniske planen.

Vi bor på ett fantastisk område med mye sol og vind. Flere har nå fått litt erfaring med nettopp dette og vil ha behov for avskjerming. For at vi i styret skal kunne gjøre ett grundig arbeide så trenger vi din/deres tilbakemelding med ønsker og behov. Vi har allerede mottatt saker som ligger til behandling.

(Etterskrift: Sameietmøtet våren 2016 avviste de fleste forslagene.)

Informasjon til sameiere

Noen punkter fra styremøtet onsdag 1. juli 2015

 

Økonomi

Det er god økonomi i sameiet. Vi har nå en tilstrekkelig buffer til å kunne ta på oss litt flere oppgaver og evt også kunne foreta større vedlikeholdarbeider ved behov. Det vil bli igangsatt planlegging av utvendig vedlikehold denne høsten med tanke på å kunne iverksette gjennomføring til våren. Dette gjelder første byggetrinn.

 

Trivselsregler

Vi har også gjennomgått trivselsreglene og vil foreslå å justere disse noe slik at de passer inn i forhold til hvordan vi er organisert.

 

Grøntarealer

Det de aller fleste av oss er opptatt av for tiden er uteområdene. De er jo så flotte og må bevares på en skikkelig måte.

I skjøtselsavtalen som er inngått med Isachsen legger vi til rette for nettopp det.

I siste styremøte behandlet og godkjente vi en plan for hele dette området. Planen ligger vedlagt denne eposten og inneholder en beskrivelse av hvordan fellesområdene våre skal forvaltes.

 

Sol og vindavskjerming

I styremøte ble det besluttet å opprette en egen gruppe som kan behandle temaet «Sol og vindavskjerming».

Formålet med denne gruppen er å gjennomgå og evt revidere eksisterende retningslinjer for montering av sol og vindavskjerming. Dette har tidligere blitt utført av styret, men etter flere innkommende saker og forespørsler har vi besluttet å  gjennomgå dette på nytt.

 

Videre utbygging Bygg A,B,C

Sameiet har mottatt nabovarsel for oppstart av byggearbeider ifb med A,B, og C. Byggestart vil være etter sommeren, men allerede nå ser vi at det pågår en del forberedende arbeider, med bla utvidelse av kaifronten, samt omlegging av veitrasseen. Tidsplan for gjennomføring av de enkelte elementer vil vi sende ut når dette er klart

 

Samarbeidsmøte med utbygger

Det er i gangsatt et samarbeidsfora mellom sameiet og utbygger. Formålet med utvalget er å få til en god dialog og gode løsninger på utfordringer som vil måtte dukke opp mellom oss. Det er gjennomført et første møte i begynnelsen av juni. Referatet fra dette møtet vil legges ut på vår hjemmeside.

 

På vegne av styret ønsker vi en god sommer til dere alle

 

Med vennlig hilsen

Geir Teigstad 

Styreleder

Mobtlf +47 959 79 072

Uteareal

Utearealer generelt

Styret har på bakgrunn av henvendelser vedrørende uteareal og beplantning bedt faggruppen med landskapsarkitekt og Isachsen Grøntmiljø med sin ansvarlige gartner om å utrede og sette opp forslag til retningslinjer og prosedyrer for beplantning som også innbefatter plantevalg for områdene.  Mulighet for bruk av økt mangfold av planter økes for å få et mer variert utemiljø, bedre skjerming mot innsyn og at arkitekturen i området mykes opp og fremstår som pent.  Det vil bli gitt anledning for de enkelte sameierne å gi planter til sameiets grøntarealer innenfor disse retningslinjene og prosedyrene.  Forslaget til generelle retningslinjer styrebehandles på førstkommende styremøte.

Beplantet utearealer foran E03

Eier av E03 har tidligere fått beskjed om å sette dette arealet i stand etter at en del Aronia planter var fjernet uten tillatelse fra styret.  Styret har i samarbeid med landskapsarkitekt, gartner hos Isachsen Grøntmiljø og eier av E03 kommet til enighet om en rehabiliteringsplan for dette utearealet.  Eier av E03 setter opp ny kantstein på sin eiendom som lager en ny grense mot sameiets uteareal.  Dette gir mulighet for å fylle opp mer jord på sameiets uteareal noe som er positivt for beplantningen.  Eier av E03 bekoster nye planter, ny jord og beplantning på området til sameiet i henhold til plan utarbeidet av landskapsarkitekt og gartner.  Dette nye utearealet vil gå inn i den ordinære skjøtselsavtalen sameiet har med Isachsen Grøntmiljø.  Utarbeidet ny plan for området utenfor E03 ble godkjent av styret. 

Styret har mottatt e-post fra beboer i E som er bekymret for planter ut mot brygga som er i dårlig forfatning.

Det er igangsatt en gjennomgang av helhetlig utearealplan, herunder forslag til beplantningsplan for sameiet. Sameiet har inngått en skjøtselsavtale med Isachsen Anlegg AS (avdeling grøntmiljø), konf informasjon på årsmøtet og vår hjemmeside. Isachsen Anlegg fikk allerede i begynnelsen av april i oppdrag å legge frem en beplantningsplan for styret i løpet av mai.  Planen er nå i utkastsform, og vil i løpet av juni  justeres og ferdigstilles og kan deretter implementeres.

I planen vil det bla fremgå hvordan vi tenker oss å håndtere slike problemstillinger. Vi har allerede varslet gartner/Isachsen Anlegg om forholdet og bedt om et forslag til løsning. Saken vil bli fulgt opp og planlegges løst før neste styremøte.

Utearealer foran K04

Styrets leder har bestilt en rapport med vurdering av ovennevnte område fra landskapsarkitekt og gartner i Isachsen Anlegg etter klage på beplantning på dette området.  Rapporten konkluderer med at opprinnelig beplantingsplan i hovedsak er fulgt.  Mangfoldet av planter er økt noe med bruk av blomstrende planter og noen små frukttrær som ses på som positivt for området.  Den nye økte beplantning er anbefalt godkjent av Isachsen Grøntmiljø (Anlegg) og vil gå inn i den ordinære skjøtselsavtalen.  Beplantningen av området rundt K04 ble godkjent av styret.

Nyhetsbrev nr. 1 - 2015

Det nye styret i sameiet er såvidt i gang med sitt arbeid. I foregående uke gjennomførte vi vårt første styremøte og noen viktige saker ble satt på agendaen.

Protokoll fra sameiermøtet er signert (Referater).

Tilbud på avtale for skjøtsel av all sameiets utomhusareal, hekker, blomster mm ble gjennomgått og godtatt. Området blir nå gjennomgått av Isaksen Grønt (tildigere Eiker Grønt).

Videre ble arbeid med å få på plass ny vaktmester gjennomgått og aktuell kandidat/firma presentert. Signering med presentert firma ble godkjent. Ny vaktmester vil starte med sitt arbeid til uken og vil da ta tak i opprydding etter vinteren straks han får oversikt over omfanget.

Fokusområder de neste ukene:

Regnskapet for mars viser positive tall som budsjettert. Vi vil i løpet av kort til sende ut faktura for gass, samt avregne forbruk av vannvarme til gulv/radiatorer.

Som nevnt på sameiermøtet er det etablert tre forskjellige faggrupper i Sameiet. Disse vil nå starte opp sitt arbeid og vil også invitere flere med i gruppene slik at vi får den bredden som er etterlyst.

I sameiermøtet ble det også etterlyst tre referater fra det forrige styret. Det nye styret vil jobbe særskilt med å få referatene sendt ut i nærmeste fremtid.

Videre vil vi reetablere sameiets internettside og legge ut mer informasjon som kan være nyttig for oss som beboere.

Med vennlig hilsen
Sameie NJB utsikten trinn 1
Geir Teigstad
styreleder
Mobiltlf +47 95979072
Epost: geir.teigstad@ous-hf.no

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Fredag
6°C
Lett regn
Lørdag
7°C
Regn
Søndag
6°C
Delvis skyet
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 4
3077 Sande i Vestfold