Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Ordensregler i sameiet vårt
Publisert 13.12.2018
ORDENSREGLER FOR SAMEIET NJB – UTSIKTEN TRINN 1

 

1. INNLEDNING

Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. De regler som fastsettes av sameiermøtet og forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell frihet og gjensidig respekt mellom beboerne.

2. FORMÅL

Ordensreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne mener bidrar til et godt bomiljø. Reglene skal videre gi retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og til boområdet vårt.

3. STØY

 • Det skal være alminnelig ro mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
 • Boring, banking eller annet støyende arbeid skal ikke forekomme før kl. 08.00 og etter kl. 21.00 på hverdager og før kl. 09.00 og etter kl. 19.00 på lørdager.
 • På søn- og helligdager bør en unngå støyende arbeider. Ved større selskapeligheter bør naboer varsles.
 • Musikk inne eller ute bør ikke forstyrre naboen. Vis hensyn!

4. DYREHOLD

 • Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold.
 • Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område.
 • Ekskrementer skal fjernes med pose og kastes i våre restavfalls-beholdere.
 • Hunden bør hindres i å urinere på granitten. Skulle det likevel skje oppfordrer vi eieren til å skylle vekk urinen med en medbragt vannflaske.
 • Hunden skal til enhver tid være under eierens kontroll. Å sette hunden ut i lenke uten tilsyn er ikke tillatt. Vedvarende bjeffing ute eller inne skal unngås.

5. FELLESOMRÅDER INNE OG UTE

 • Sykler, barnevogner mv. skal ikke settes i inngangspartiet eller trappeoppgangen.
 • Sko, yttertøy, paraplyer og lignende skal heller ikke oppbevares i fellesarealet.
 • Søppelposer skal ikke plasseres utenfor leilighetene.
 • Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesområder.
 • Røyking utenfor/ved siden av/under naboens åpne soveromsvindu kan for enkelte være svært sjenerende og bør derfor unngås.
 • Sneiper og annet søppel skal ikke kastes utenfor inngangsdørene eller på fellesområdene inne eller ute: Ingen skal behøve å rydde etter deg.
 • Møbler, tepper og annet som er til hinder for felles renhold i trappeoppgangen bør ikke benyttes, og må ikke gå utover brannsikkerheten.
 • Dersom du ser utbrente lyspærer, skader og lignende i oppgang eller garasje som ikke blir utbedret, manglende/dårlig renhold m.m., ber vi deg i første omgang å melde fra til vaktmester. Kontaktinformasjon finner du her: www.sameietutsikten.com/416347801. Alvorligere forhold eller vedvarende mangler bør meldes til styreleder.
 • Droner skal ikke brukes innenfor/over sameiets område uten godkjenning fra styret.

 

6. FASADER

Rekkverk, vindusrammer, tak, stolper og vegger på terrassen skal kun males i angitte fargekoder, dvs. tilsvarende fargen ved innflytting. Fargekodene finnes i beboermappen.

Det er ikke tillatt med parabolantenne, varmepumpe eller aircondition på balkong/vegg/tak så lenge det ikke er gitt fullmakt av styret, på lik linje med bygningsmessige arbeider nevnt i paragraf 19 i vedtektene.

Markiser skal være enhetlig for Sameiet, eller for det/de enkelte bygg. Montering av faste installasjoner (hev-/senk glass, markiser, persienner, pergola e.l.) er ikke tillatt uten forutgående godkjenning av styret. Mer informasjon om vind- og solskjerming finner du her: http://www.sameietutsikten.com/416588587

7. EGNE TERRASSER OG BALKONGER

 • Spikring/skruing i fasaden må ikke skje uten at gassrør bak panel/plater er påvist. Skade på disse ved uaktsom handling kan medføre fare for eksplosjon.
 • Beplantning bør vannes med forsiktighet for å unngå vannsøl på underliggende balkonger/terrasser.
 • Utvendige blomsterkasser på balkong-/terrasse-gelenderet er ikke tillatt.
 • Elektrisk- eller gassgrill kan benyttes, men det skal vises hensyn til naboer.
 • Skrot, pappesker og lignende skal ikke oppbevares på balkongene/terrassene.
 • Synlig tørking av tøy på balkongen/terrassen over gelenderhøyde bør unngås.
 • Permanent skjerming på terrassen/balkongen som hindrer utsikt fra side- eller bakenfor-liggende beboere tillates ikke.
 • Vindskjerming og heve-/senke-glass skal tas ned/senkes når balkongen/terrassen ikke er i bruk. (Se: http://www.sameietutsikten.com/416588587)
 • Utvendige boblebad skal lenses gjennom innvendig avløp, ikke i sluket på balkongen.
 • Utvendig blinkende lysdekorasjoner er ikke tillatt.
 • Fuglemating er ikke tillatt på balkonger/terrasser eller i sameiets område da det lett gir næring til mus og rotter.
 • «JACUZZI» kan ikke monteres på balkong eller takterrasse uten søknad til styret da bæreevne må dokumenteres.

 

8. SPORTSBOD

Det er ikke tillatt å oppbevare brann-/eksplosjonsfarlige væsker, gass eller luktsterke gjenstander i boden. Det frarådes å oppbevare verdigjenstander i sportsboden.

9. GARASJE

Til hver leilighet hører en biloppstillingsplass. Hver beboer plikter å holde orden på sin parkeringsplass:

 • Av brannpreventive- og brannbelastnings-hensyn er enhver type lagring på parkeringsplassen (eksempelvis hjul/dekk eller hyllearrangement) forbudt.
 • Trillebag og sykkel kan likevel plasseres der dersom plassen tillater dette uten at bilen blir stående utenfor oppmerkingen.
 • Montering av kontakt for lading av el-bil skal søkes om og godkjennes av styret.
 • Vis hensyn ved kjøring i garasjen. Det er uoversiktlig, og uhell kan raskt forekomme ved for stor fart.
 • Flere av parkeringsplassene er trange. Parker på midten av ditt eget felt og kun på oppmerkede plasser.
 • Hold alltid garasjen ryddig og låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Det er hver sameiers ansvar å sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget.
 • Oppdager du feil på garasjeporten eller sidedør, vennligst meld fra til vaktmester (se www.sameietutsikten.com/416347801
 • Forlat aldri verdigjenstander synlig i bilen.
 • Garasjen skal ikke benyttes til skating, fotballsparking mv. av hensyn til skade på biler.

 

10. GJESTEPARKERING

Parkering på Nordre Jarlsberg Brygge skal kun skje på anviste (oppmerkede) plasser.

Beboeres gjester kan parkere på merkede gjesteparkeringsplasser inne i garasjeanleggene P1, P2, P3 og P4. Annen type parkering på disse plassenen er ikke tillatt. Det skal legges en parkeringslapp i gjestens bil som viser tid og telefonnummer til den som blir besøkt. For øvrig kan det parkeres ute på området til NJB AS, men vær da oppmerksom på at området er avgiftsregulert (gratis kun i tre timer). Parkering mellom blokkene er ikke tillatt. (Unntatt fra regelen er renholdsselskapet, kommunen, taxi, ambulanse og varelevering.)

 

11. BILTRAFIKK PÅ INTERNVEIENE

Internveiene skal kun benyttes ved evt. inn/utflytting. (Unntatt fra regelen er renholdsselskapet, kommunen, taxi, ambulanse og varelevering.)

 

12. AVFALLSHÅNDTERING

 • Alt husholdningsavfall skal kildesorteres og kastes i sameiets nedsenkede søppelbeholdere.
 • Det er ikke tillatt å kaste husholdningsavfall i de kommunale søppelkassene langs internveiene, ved inngangene og på brygga.
 • Søppelposer skal ikke plasseres utenfor leilighetene eller utenfor de nedsenkede avfallsbeholderne.
 • Alt avfall skal kildesorteres i henhold til merkingen på avfallsbeholderne (glass og metall//plastemballasje//matavfall//restavfall//papp og papir) og oppbevares inne i leiligheten inntil den kastes i avfallsbeholderen.
 • Søppelposen skal knytes igjen. Dette er særlig viktig med matavfall.
 • Annet avfall som eksempelvis møbler, brun-/hvitevarer, isopor og stor emballasje, «hage»-avfall, spesialavfall (maling og løsemidler), e-avfall (batterier, lyspærer, lysstoffrør, «alt med ledning») m.m. skal den enkelte beboer levere på offentlige mottakssteder avsatt for dette. Lersbrygga Miljøstasjon er den nærmeste. Her er det gratis å levere alt som denne stasjonen kan motta.

 

13. PLENER

Bruk av plenene som daglige snarveier skal unngås. Vi oppfordrer alle å følge gangveiene og gi beskjed om dette til sine besøkende. Vi ber alle om å ta ansvar for orden og trivsel på fellesområdene inne og ute. Vi oppfordrer alle til å holde orden og bidra til å skape trivsel.

 

14. UTVENDIGE ENDRINGSARBEIDER

 • Ethvert bygningsteknisk tiltak utvendig skal godkjennes av styret.
 • Tiltak som må ansees som fasadeendring må byggesøknadsbehandles.

15. BRUDD PÅ ORDENSREGLENE

Eventuelle klager på egen nabo for brudd på ordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på denne måten løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og /eller grove overtredelser av ordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.

Det fremgår av protokoll fra sameiermøte hvem som til enhver tid sitter i styret. Dette finner du også på sameiets hjemmesider (www.sameietutsikten.com)

16. ERSTATNINGSANSVAR

Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet.

Sameier er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og fellesarealene.

Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden. Dersom det ikke skjer, har styret rett og plikt til å besørge utbedring og fakturere skadevolder(-ne).

17. GYLDIGHET 
Herværende ordensregler er vedtatt i sameiermøte 19-04-2018

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Tirsdag
19°C
Kraftig regn
Onsdag
18°C
Regn
Torsdag
18°C
Regn
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 4
3077 Sande i Vestfold