Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Årsakene til økte felleskostnader
Publisert 22.12.2021
 
Den regningen som hver og en av oss nå har fått med forfall ved årsskiftet, viser en betydelig økning i felleskostnader. Dessverre kommer dette på toppen av en allerede rekordhøy regning på den strømmen vi bruker over vår egen, private måler.
Strømprisene har vært rekordhøye i hele høst, men har slått alle rekorder i november og desember. Det betyr som tidligere nevnt i eposter til alle, at sameiet må hente inn et engangsbeløp på gjennomsnittlige 3300 kroner per leilighet. Dette beløpet skal dekke de økte kostnadene for strøm til fellesanleggene gjennom høsten i år (hovedsakelig varmtvann til kjøkken og bad samt lys).
I tillegg er en generell økning av felleskostnadene dessverre helt nødvendig for at sameiet i 2022 skal kunne betale for høyere strømpriser og høyere driftskostnader som i hovedsak skyldes prisøkninger fra våre leverandører i tråd med konsumprisindeksen, 3,7 prosent. Det skjer fra 1. januar (den regningen som nå er sendt ut).
Sameiet ble i januar i år tilført større arealer gjennom blokk Q. Med det har vi også inngått nye vedlikeholdsavtaler knyttet til infrastruktur, tekniske anlegg, grønn skjøtsel og HMS-tiltak. Vi har fått et større område å ta vare på, og som vi ønsker skal se bra ut. Vi har gjennom året fått mange klager fra beboere om at grøntområdene kunne fremstått finere.
Siden sist vi informerte om de høyes strømprisene, er det åpnet for at sameier kan bli innlemmet i kompensasjonsordningen. Hvilke konsekvenser det får for oss, er det ennå for tidlig å si noe om. Men styret følger dette med argusøyne.
Videre er Sameiet NJB Utsikten trinn 1 nå komplett, med antall enheter. Det betyr at de nye innbyggere i nye bygg på Brygga må danne nye og egne sameier. Vi skal ikke bli større enn de enhetene vi har. Vi kan derfor ha fullt fokus på å drive vårt sameie så kostnadseffektivt som mulig. Det blir den viktigste saken for styret i 2022.
Styret har fått mange henvendelser i løpet av dagen om vi har rett til å øke utgiftene såvidt mye, og om ikke vi burde ha informert tidligere. For det første: Vi gjør ikke dette av noen annen grunn enn at sameiet må ha en sunn drift. Og svaret er ja på begge spørsmål. Styret har også en plikt til å handle dersom det oppstår en kritisk situasjon. Vi har ikke lov til å drive med underskudd, og den kritiske strømprisen er det ingen som har forutsatt.
Vi burde helt klart også ha informert tidligere. Dessverre er det slik at tallene for neste års budsjett nylig forelå. Styret er ikke feilfrie, det innrømmer vi, men og vi arbeider hele tiden med å gjøre jobben vår bedre. Det innebærer også hvordan vi kommuniserer.
Vi håper ovenstående bidrar til en forståelse for at felleskostnader og akonto-beløpet til oppvarming (som er innbetaling til dekning av eget forbruk!) er hevet.
Med dette ønsker vi hver enkelt en riktig GOD JUL og ber om forståelse for at vi i styret i dagene som kommer ikke kan være like tilgjengelig som ellers i året.
Styret viser også til en artikkel i huseierne.no:
Fra huseierne.no
 
 

Rediger

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Sande

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Kaiveien 4
3077 Sande i Vestfold